بولتن بازار ارز و طلا

 

این هفته نامه با هدف بررسی بازار ارز و طلا که از اهمیت خاصی برای کسب وکارها برخوردار است تهیه می شود.

در این گزارش سعی بر آن است که علاوه بر ارائه پیش بینی از وضعیت بازار ارز و طلا ، عوامل و انتظارات بازار نیز از طریق نظرسنجی ها بررسی شده و در اختیار مخاطب قرار گیرد.

این بازار به دلایل متعدد اقتصادی و سیاسی  مورد توجه مدیران می باشد.

 

این گزارش شامل بخشهای ذیل است؛

بررسي مهمترين تحولات بازار ارز و طلاي داخلي و بين المللي

پيش بيني  بازار ارز و طلاي داخلي و بين المللي

ارائه نتايج نظر سنجي اختصاصی از کارشناسان بازارارز و طلا

 

لازم به ذکر است  این بولتن طی 9 سال گذشته بعنوان بخشی از گزارش اقتصاد سیاسی منتشر می شد.

 

این گزارش در ساعت 8بامداد روز دوشنبه در اختیار مخاطبین قرار می گیرد.

 

خطایی رخ داده است. خطا : ارز و طلادر حال حاضر در دسترس نیست